Stichting

De hierna genoemde personen:

  • Goemans, Edouard, Beurtstraat 79, bediende, van Belgische nationaliteit;
  • Heitzmann, Hubert, Beurtstraat 31, zelfstandige, van Duitse nationaliteit;
  • Mattens, Johan, Puttestraat 10, arbeider, van Belgische nationaliteit;
  • Nolmans, Roger, Beurtstraat 77, bediende, van Belgische nationaliteit;
  • Van de Gaer, Emiel, Diestsesteenweg 55, bediende, van Belgische nationaliteit;
  • Van den Begin, Willem, Boekhoutstraat 11, arbeider, van Belgische nationaliteit;
  • Vandersypen, Patrick, Kaaskorf 229, zonder beroep, van Belgische nationaliteit;
  • Verstraeten, Cesar, Dorpsstraat 124, gepensioneerde, van Belgische nationaliteit;

allen wonende te Tielt-Winge, zijn overeengekomen met elkaar en met allen die later zullen toetreden, de op 20 september 1995 opgerichte feitelijke vereniging, de Tieltse Wielervrienden genoemd, om te vormen in een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.